AIHEET ARKISTO TIETOA TÄSTÄ BLOGISTA

Blogi paikoista, tavaroista, uskomisista, syömisistä, webistä ja muustakin

Mitä tehdä Kirkko ja kaupunki -lehdelle?

27.10.2010 klo 11.40 | Niko Lipsanen

aiheet uskonto,

Kirkko ja kaupunki

Kirjoitin seurakuntavaalien vaalikoneesta ja vastauksistani siihen laajemmin toisessa blogissani. Tässä merkinnässä käsittelen kysymystä toimintamuodoista, joista seurakunta voisi säästää.

Kysymys koski siis sitä, mistä toiminnasta pitäisi luopua, jos ”kovat ajat” siihen pakottaisivat. Vaihtoehtoina tarjottiin lasten päiväkerhoja, leirikeskuksia, vanhustenpiirejä, urkujen korjauksia, partiokoloja, erikoismessuja, diakonian vastaanottoja, perheneuvontaa ja Kirkko ja kaupunki -lehteä.

Valitsin Kirkko ja kaupungin, koska pidän sitä luetelluista asioista vähiten tarpeellisena. Urkujen korjaukset ja partiokolot vaikuttavat säästömielessä näpertelyltä, kun taas messut ja diakonia ovat seurakunnan ydintoimintaa.

Paperilehden julkaisemisessa ongelma on se, että kohtuuttoman suuri osa kustannuksista menee lehden painamiseen ja jakeluun lukijoille. Esimerkiksi Hufvudstadsbladetin tapauksessa näihin menee 80 prosenttia asiakkaan maksamasta tilaushinnasta. Kirkko ja kaupunkia ei jaeta aamujakelussa, joten jakelukustannukset lienevät jonkin verran pienemmät, mutta eiköhän Itella siitä silti omansa lohkaise.

Merkittävää säästöä voitaisiin saada harventamalla julkaisutahtia. Jos lehti ilmestyisikin vain kerran kuussa, putoaisi paino- ja jakelukustannuksista valtaosa pois. Lisäksi lehden taso ehkä paranisi, kun toimituksella olisi nelinkertainen määrä aikaa yhtä lehteä kohden – riippuen toki siitä, päätettäisiinkö säästää myös toimituksen henkilökunnasta.

Helsingin kokoisessa kaupungissa seurakunnat järjestävät paljon toimintaa ja voi olla, että kuukausittainen lehti olisi tiedotuskanavana liian hidas. Tämän voi kuitenkin korjata sillä, että erotetaan tapahtumatiedotus journalistisesta lehdestä. Tapahtumista voisi edelleen tiedottaa viikottaisella tiedotuslehtisellä.

Jotta kuviosta tulisi säästöä, pitäisi oletuksen kuitenkin olla, ettei tiedotuslehtistä lähetettäisi jokaiseen kotiin. Valtaosa seurakunnan jäsenistä lienee kuitenkin nettiyhteyden päässä ja voi tarkistaa tapahtumat tiedotuslehtisen verkkoversiosta. Lisäksi lehtinen olisi jaossa kirkoissa, jolloin messussa kävijät saisivat ottaa sen mukaansa.

Ne, jotka haluaisivat tilata tiedotuslehtisen, voisivat tilata sen sähköpostimuistutuksena tai syötteenlukijan, Facebookin tai Twitterin kautta. Jos joku haluaisi tiedotteen paperisena postitse, niin varmaan sekin mahdollisuus olisi hyvä jättää. Suurimmalle osalle sähköinen versio olisi kuitenkin varmasti yhtä hyvä jollei parempikin vaihtoehto.

Pelkkää säästöä julkaisutahdin hidastuminen ei kuitenkaan olisi, sillä samalla vähenisivät myös ilmoitustulot.

Toinen uhkakuva on, että harventuva ilmestymistahti heikentäisi seurakunnan ja sen jäsenten yhteyttä. Jotkut, jotka muuten eivät seurakunnan palveluja käytä, voisivat harmistua, jos lehtikin tulisi harvemmin. Tämän voisi tietysti korvata sillä, että uusi kuukausittainen lehti olisi laadukkaampi kuin nykyinen Kirkko ja kaupunki.

Seurakuntien toiminnan on uudistuttava, eikä vanhoja toimintamalleja, kuten viikottain ilmestyvää lehteä, voida pitää itsestäänselvyyksinä. Suin päin ei kuitenkaan pidä lähteä lehden ilmestymistä karsimaan, vaan ensin on punnittava mahdolliset hyödyt ja haitat monipuolisemmin kuin mitä tämän yhden blogimerkinnän tiimoilta on mahdollista tehdä.

Jos olet Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan jäsen ja katsot minun voivan edustaa ajatukseni myös sinua, kirjoita oranssiin vaalilippuun numero 88.

Ennakkoäänestys on ensi viikolla ma–pe 1.–5.11.2010 (mm. Narinkkatorilla päivittäin klo 12–19). Varsinaiset vaalipäivät ovat sunnuntai 14.11. (Tuomiokirkossa klo 12–20) ja maanantai 15.11. (Johanneksenkirkossa klo 11–18).

Tähän artikkeliin ei ole jätetty kommentteja...

... eikä kommentoiminen myöskään ole enää mahdollista (kuten ei minkään muunkaan artikkelin tässä blogissa). Blogi on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Artikkeleiden aiheet:

Etusivu : 2010 : Mitä tehdä Kirkko ja kaupunki -lehdelle?

Kaikki blogin artikkelit yhdellä sivulla

Siirry sivun ylälaitaan