AIHEET ARKISTO TIETOA TÄSTÄ BLOGISTA

Blogi paikoista, tavaroista, uskomisista, syömisistä, webistä ja muustakin

Tutkimustietoa somalien työllistymisestä

29.8.2014 klo 2.41 | Niko Lipsanen

aiheet yhteiskunta,

Somaleita kauppakeskuksessa

Somalialaiset maahanmuuttajat työllistyvät heikosti ja ryhtyvät harvoin yrittäjiksi. Luvuissa on kuitenkin eroja eri maiden välillä.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisun Kvartin uusimmassa numerossa (2/2014) on useita muuttoliikkeeseen tavalla tai toisella kytkeytyviä artikkeleita. Tietokeskuksen tutkija Tuula Joronen kirjoittaa eri maiden välisistä eroista somalimaahanmuuttajien työllistymisessä ja yrittäjyysaktiivisuudessa.

Yli 15-vuotiaiden somalinkielisten työllisyys on noin viidenneksen tasolla, kun se kaikilla vieraskielisillä on lähes puolet ja kotimaisia kieliä puhuvilla yli puolet.* Lukua painaa alas etenkin somalinkielisten naisten heikko työllisyys (14%), mutta kehuttavaa ei ole miestenkään luvussa (25%).

Suomi ei kuitenkaan erotu sanottavammin muista Pohjoismaista: Ruotsissa ja Tanskassa luvut ovat hyvin samanlaisia. Norjassa somalinkieliset työllistyvät selvästi paremmin, mutta sielläkin muihin maahanmuuttajaryhmiin verrattuna heikosti.

Mielenkiintoista Norjan luvuissa kuitenkin on, että somalit työllistyvät Oslossa muuta maata heikommin, ja silloinkin usein osa-aikaisiin töihin. Vastaava tilanne on Iso-Britanniassa: Englannissa ja Walesissä somalialaisten (Somaliassa syntyneiden) työllisyysaste on vajaat 25 prosenttia, mutta Lontoossa vain hiukan yli 16.

Atlantin toisella puolen somalien työllisyysluvut ovat kuitenkin oleellisesti Eurooppaa parempia, vaikka Yhdysvalloissakin somalialaiset maahanmuuttajat menestyvät heikommin kuin muut mustaihoiset afrikkalaistaustaiset muuttajat. Vuonna 2007 Yhdysvalloissa somalimiesten työllisyysaste oli 66 ja -naisten 44 prosenttia (18–64-v.).

Yksi eroja selittävä tekijä on yrittäjyys. Se on huomattavasti yleisempää Yhdysvaltain ja Kanadan kuin Euroopan somalialaisten keskuudessa. Meillä yrittäjyys on eurooppalaisittainkin alhaisella tasolla: toissa vuonna Suomessa oli yhteensä vain 36 somalinkielistä yrittäjää. Määrä on kuitenkin ollut kasvussa.

Somalien perustamat yritykset tarjoavat palveluita tyypillisesti lähinnä muulle somaliyhteisölle. Suomen somaliyhteisön pieni koko saattaa siksi olla yksi syy, miksi somaliyrittäjiä on niin vähän. Oman etnisen ryhmän pienuus ei ole kuitenkaan estänyt monia muita maahanmuuttajaryhmiä, kuten turkkilaisia tai kiinalaisia, perustamasta yrityksiä. Tällöin palveluita pitää kuitenkin tarjota laajemmalle asiakaskunnalle.

Erot yrittäjyydessä ja työllisyydessä laajemminkin selittynevät ainakin osin eri maiden erilaisilla sosiaaliturvajärjestelmillä. Yhdysvaltojen heikompi sosiaaliturva kannustaa hakeutumaan töihin tai luomaan työpaikkoja itse. Siellä on myös tarjolla enemmän sellaisia työpaikkoja, joissa pärjää alhaisella koulutuksella. Pohjoismaiden kankeammilla työmarkkinoilla sellaiset on säädelty pois.

Joronen esittää yhtenä mahdollisena selityksenä myös sen, että yrittäjähenkisemmät somalit hakeutuvat maihin, joissa yrittämisen edellytykset ovat paremmat. Somalimaahanmuuttajien jatkomuuttoa käsittelevät tutkimukset antavat hänen mukaansa tälle oletukselle jonkin verran tukea.

Somalinkieliset ovat Suomen kolmanneksi suurin vieraskielisten ryhmä venäjän- ja vironkielisten jälkeen. On siksi tärkeää, että tehdään tutkimuksia ja selvityksiä, joissa tarkastellaan ryhmänä nimenomaan somaleita eikä vain maahanmuuttajia yleensä. Jorosen artikkelista saa käsityksen tekijöistä, jotka vaikuttavat eri maiden välisiin eroihin somaleiden työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Se kertoo kuitenkin vain vähän siitä, miksi somalit kaikkialla länsimaissa pärjäävät heikommin kuin maahanmuuttajat yleensä.

Olisi mielenkiintoista saada tarkempaa selkoa myös siihen, miksi somalit pärjäävät heikommin kaupunkikeskuksissa, kuten Oslo ja Lontoo, verrattuna muuhun maahan. Luulisi, että kaupungeissa olisi paremmat edellytykset ainakin yrittämiseen. Esiintyyköhän sama ilmiö myös Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla?

Tutkimustyö aiheen parissa jatkuu, joten ehkä saamme näihin teemoihin lisää valaistusta jo lähiaikoina.

Kvartti 2/2014 on ladattavissa pdf-muodossa Helsingin kaupungin tietokeskuksen sivuilta. Tuula Jorosen artikkeli ”Somalialaisten maahanmuuttajien työllistymisessä ja yrittäjyysaktiivisuudessa suuria maiden välisiä eroja” on viitteineen suomeksi ja ruotsiksi sivuilla 66–79.

* Nämä luvut eivät ole peräisin Kvartin artikkelista, vaan sain ne suoraan artikkelin kirjoittaneelta Joroselta kysyttyäni häneltä artikkelin taulukossa 1 esitettyjen lukujen perään. Taulukossa on virheellisesti vain miehiä koskevat luvut, vaikka otsakkeen perusteella lukujen pitäisi olla molemmista sukupuolista yhteensä. Liitin korjatut numerotiedot tämän artikkelin kommentteihin (alla).

Kuvassa on somaleita espoolaisessa kauppakeskuksessa.

6 kommenttia ja/tai paluuviitettä

 1. Niko Lipsanen 29.8.2014 klo 2.42:

  15 vuotta täyttäneiden somalinkielisten, kaikkien vieraskielisten ja kotimaankielisten työllisyys, työttömyys ja yrittäjyys Suomessa vuonna 2012. Luvut ovat peräisin Tilastokeskuksen aineistosta (ks. tarkempi lähdeviite yllä käsitellystä artikkelista).

  Miehet
           Kotimaankieliset Vieraskiel. yht. Somalinkiel.
   Työllisyysaste %      52,6       52,7     25,2
   Työttömyysaste %      11,9       20,2     45,0
   Yrittäjät työikäisistä %   7,5        6,5      0,6
   Yrittäjät työllisistä %   14,4       12,2      2,6
  
  Naiset
           Kotimaankieliset Vieraskiel. yht. Somalinkiel.
   Työllisyysaste %      51,0       44,7     13,9
   Työttömyysaste %       8,3       24,3     59,1
   Yrittäjät työikäisistä %   3,6        3,8      0,1
   Yrittäjät työllisistä %   7,0        8,5      0,6
  
  Molemmat sukupuolet
           Kotimaankieliset Vieraskiel. yht. Somalinkiel.
   Työllisyysaste %      51,7       48,8     19,9
   Työttömyysaste %      10,1       22,1     50,6
   Yrittäjät työikäisistä %   5,5        5,1      0,4
   Yrittäjät työllisistä %   10,6       10,5      1,9
 2. emo 8.2.2015 klo 21.28:

  tietääkö Schulze, Solveig Lisa että somalit ovat pakolaisia eikä mitään maahanmuuttajia. On epäreilua maahanmuuttajia kohtaan jos heidät pistetään samaan ryhmään pakolaisten kanssa, koska työperäisten mamujen vienti perustuu ”need and demand” systeemiin

 3. Niko Lipsanen 9.2.2015 klo 2.24:

  En osaa vastata kenenkään muun puolesta, mutta jos omalta osaltani kommentoin, niin on kotoutumista hyvä arvioida myös turvapaikanhakijoina tulleiden osalta (valtaosa ei varsinaisesti pakolaisstatuksella, vaan saanut oleskeluluvan jonkin muun perusteen nojalla).

 4. Paavo 1.3.2016 klo 19.48:

  Olisi mielenkiintoista tietää ovatko nuo kaikki työttömät 45% kortistosssa
  Kuinka suuri kustannus Somalit ovat olleet Suomen valtiolle noiden yli 25 vuoden aikana kun ovat olleet Suomessa.
  Vastaus kysymykseen ovatko maahanmuuttajat rikkaus?

 5. Sari 19.5.2016 klo 6.41:

  Pakolaistausta ei voi eikä saa olla mikään automaatioselitys sille, että lillutaan tuilla hautaan asti. Joakisella ns pakolaisella on moraalinen velvollisuus hyödyttää uutta kotimaata. Jos tähän ei ”pysty”, on kyse ihan puhtaasti elintasokolaisista.

 6. Niko Lipsanen 4.11.2017 klo 15.03:

  Irakilaisilla työttömyysluvut näyttävät vielä somalialaisiakin heikommilta: uutisen mukaan Suomessa 60,2 prosenttia Irakissa syntyneistä on työttömänä. Myös Somaliassa (54,6 %), Afganistanissa (47,6 %) ja Iranissa (39,9 %) syntyneet ovat usein työttöminä.

  https://www.verkkouutiset.fi/a/hs-irakissa-syntyneiden-helsinkilaisten-tyottomyysaste-on-602-prosenttia/

Tätä artikkelia ei ole enää mahdollista kommentoida (eikä mitään muutakaan artikkelia tässä blogissa). Blogi on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Artikkeleiden aiheet:

Etusivu : 2014 : Tutkimustietoa somalien työllistymisestä

Kaikki blogin artikkelit yhdellä sivulla

Siirry sivun ylälaitaan