AIHEET ARKISTO TIETOA TÄSTÄ BLOGISTA

Blogi paikoista, tavaroista, uskomisista, syömisistä, webistä ja muustakin

Vasenkätisyys ja Raamattu

27.6.2016 klo 6.05 | Niko Lipsanen

aiheet uskonto,

Ehtoollispikari vasemmassa kädessä

Yksi Internetissä aina välillä kiertävistä meemeistä on väite, että Raamatun mukaan vasenkätisyys olisi syntiä. Esimerkiksi pelikehittäjä Peter Vesterbacka jakoi äskettäin Facebook-seinällään meemikuvan, jossa tätä käsitystä levitettiin.

Raamatusta kyllä löytyy joitakin mainintoja vasenkätisyydestä. Niitä ei tosin ole 25 kappaletta, kuten meemikuvassa väitetään – etenkään Raamatussa ei väitetä 25 kertaa, että vasenkätisyys olisi syntiä (sitä ei väitetä yhtään kertaa).

Sen sijaan esimerkiksi Tuomarien kirjassa on kohtia, joissa vasenkätisyys mainitaan myönteisessä sävyssä:

Israelilaiset huusivat Herraa avukseen, ja Herra lähetti heille vapauttajaksi Benjaminin heimoon kuuluvan Ehudin, Geran pojan, joka oli vasenkätinen (Tuom. 3:15).

Koko sotajoukossa oli seitsemänsataa vasenkätistä valiomiestä, joista jokainen osasi lingota kiven erehtymättömän tarkasti maaliin (Tuom. 20:16).

Molemmissa jakeissa yhteys on toki sotainen. Ehud murhasi kuningas Eglonin, mistä seurasi 80 vuoden rauha. Jälkimmäisen jakeen vasenkätiset hävisivät taistelun israelilaisia vastaan, mutta ei se heidän vasenkätisyydestään johtunut. Se vain korostaa israelilaisten saavutusta: he pystyivät lyömään vihollisen, vaikka tällä oli satoja vasenkätisiä valiotaistelijoita joukoissaan.

Ensimmäisessä Aikakirjassa (12:2) kerrotaan lisäksi sotureista, jotka pystyivät taistelemaan molemmilla käsillään. Sananlaskuissa (3:16) taas kerrotaan viisauden löytäneellä olevan oikeassa kädessään ”pitkä ikä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.” Vaikea noistakaan on vasenkätisyydelle mitään erityistä syntisyyttä päätellä.

Raamatussa kylläkin monessa paikassa nostetaan oikea puoli vasenta paremmaksi, vaikkei kätisyydestä puhuttaisikaan. Tunnetuin lienee tuomiopäivästä kertova kohta, jossa Jeesus asettaa pelastukseen pääsevät oikealle ja kadotukseen joutuvat vasemmalle puolelleen (Matt. 25:33). Pelastettujen tai kadotettujen kätisyydestä siinä ei kuitenkaan sanota mitään.

Väärinymmärrys vasenkätisyyden syntisyydestä saattaa osin johtua myös siitä, että nämä meemit esiintyvät usein englanninkielisinä, kuten tuo Vesterbackankin jakama. Englannissa kun eri puolia on tapana ilmaista ”left hand side” ja ”right hand side”. ”Käsi” on tökätty sinne mukaan, vaikkeivät ilmaisut kätisyyteen suoraan liitykään. Suomeksi nuo ovat yksinkertaisesti ”vasemmalla” ja ”oikealla”. Selasin eri käännöksiä edellä mainitusta Matteuksen evankeliumin kohdasta, ja niistä kielistä, joita ymmärrän, vain englanniksi kädet oli sotkettu koko asiaan mukaan.

Raamatun alkukieliä en osaa. Jos joku niitä taitava tämän tekstin lukee, niin saa mielellään kommentoida, kuinka edellä mainittu tuomiopäiväjae tai muut vasemmasta puolesta tai vasenkätisyydestä kertovat kohdat on niissä ilmaistu.

Eikä vasen puolikaan Raamatussa aina kadotusta tai huonoutta edusta. Vaikka esimerkiksi istumajärjestyksessä kunniapaikka on isännän oikealla puolella, on vasen puoli heti seuraavaksi arvokkain (ks. esim. Matt. 20:21).

Joskus sekä oikea että vasen esitetään huonoina vaihtoehtoina, kuten 5. Mooseksen kirjassa Kymmenen käskyn antamisen jälkeen (5:32-33):

Noudattakaa siis näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle, vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea.

Meemien sitkeästi toistama käsitys siitä, että Raamatun mukaan vasenkätisyys olisi synti, on siis yksiselitteisesti väärä. Silloin kun Raamatussa vasenkätisyys mainitaan, se näyttäytyy ennemminkin ihailtavana ominaisuutena. Vasenta puolta pidetään joissakin yhteyksissä oikeaa huonompana (vaikkei välttämättä huonona), mutta kätisyyden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Koska meemit tulevat usein ainakin ensin englanninkielisinä, lie vaikutuksensa väärinkäsitykseen myös sillä, että englanniksi eri puolia ilmaistaan oikean ja vasemman ”käden” kautta.

Jeesus siunaa vasemmalla kädellä

Ylemmässä kuvassa minulla on ehtoollispikari paremmassa eli vasemmassa kädessäni. Alemmassa kuvassa Jeesus on kuvattu siunaamassa vasemmalla kädellään. Otin molemmat kuvat Agricolan kirkossa Helsingissä eilen sunnuntaina 26. kesäkuuta.

Tähän artikkeliin ei ole jätetty kommentteja...

... eikä kommentoiminen myöskään ole enää mahdollista (kuten ei minkään muunkaan artikkelin tässä blogissa). Blogi on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Artikkeleiden aiheet:

Etusivu : 2016 : Vasenkätisyys ja Raamattu

Kaikki blogin artikkelit yhdellä sivulla

Siirry sivun ylälaitaan